شما میتوانید تعدادی از عکس هایی که توسط این کانون جمع آوری و عکاسی شده است را دانلود کنید

Picture No.1 " River "
Picture No.2 " Night Shot "
Picture No.3 " Night Shot "
Picture No.4 " Landscape "
Picture No.5 " Ski "
Picture No.6 " Spring "
 

 

 

تمامی حقوق این سایت در اختیار کانون آگهی تبلیغاتی سام میباشد